Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz tesisatları, ısıtma sistemlerinin yahut endüstride olabilecek diğer sistemlerin ihtiyaç duyabileceği doğalgaz akışkanının ilgili yere taşınmasıyla alakalı kurulan sistemlerin genel adıdır. Petrol türevi bir gaz olan ve bu nedenle son derece tehlikeli bir gaz olan doğalgaz’ın tesisatının işinin ehli kişilerce yapılması ise, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi ve herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına bir zorunluluktur. Doğalgaz Renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır ve bu nedenle herhangi bir başka akışkan ile karşılaştırıldığında çok daha farklı tasarım kriterlerine sahiptir. Bu sebeple konusunda yetkin mühendislerce tasarlanması oldukça önemlidir. Yanma sonucu oluşan atık, diğer yakıtların yanma sonucu oluşturduğu zararlı etkiye göre daha az olmasından dolayı günümüzde bina mekaniğinde ısıtma ve endüstriyel tesislerde çeşitli prosesler için en çok tercih edilen yakıt türüdür.Doğalgaz tesisatı tasarımı ve dizaynı yapılırken, ilgili noktada gerekli olan debi ve basınç değerleri ile ana kaynaktaki debi ve basınç değerleri göz önünde bulundurulur.

Doğalgaz tesisatları montajı için olabilecek en büyük risk, istemlerde oluşabilecek kaçaklardır. Herhangi bir sebeple tesisatta kaçak oluşması ve bu sebeple doğalgazın ilgili bazı mahallerde birikmesi sonucu, maalesef can ve mal kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla doğalgaz tesisatları monte edilirken gerekli önlemler alınmalı ve ilgili standart ve kuralar göz önünde bulundurularak montaj yapılmalıdır. Doğalgaz tesisatı genel olarak, ana kolon boruları dağıtım boruları sayaç ve cihaz bağlantı hatlarından meydana gelmektedir.

Herhangi bir riskli durumun önüne geçebilmek ve ilgili önlemleri alabilmek adına, ilgili noktalarda gaz detektörleri kullanılmalı ve bu sayede olası gaz kaçaklarının yaratabileceği tahribat minimize edilmelidir.

Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi, gerçekleştirmiş olduğu bina mekaniği anahtar teslim projelerinde ve tüm mekanik tesisat uygulamalarında olduğu gibi doğalgaz tesisatı sistemlerini de kendi yetkin ve tecrübeli personeli ile dizayn etmekte, tasarlamakta ve montajını da yine kendi saha ekibi ile gerçekleştirmektedir. Sistem kurulumlarından sonra da yine ilgili mercilerin onayıyla beraber tüm sistemlerin devreye alınması ve doğalgaz açım işlemleri prosedürlerini de yürütmekte, kullanıcılara anahtar teslim hizmet sunmaktadır.