ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Isıtma ve soğutma sistemleri, bir mahalin sıcaklık değerlerini istenilen düzeye ulaştırarak ve  bu değerlerde kalınmasını sağlayarak, mahalin konforunu sağlamakta ve böylece mahalleri daha yaşanabilir hale getirmektedirler.

Isıtma sistemleri genel itibariyle birkaç tipte dizayn edilebilmektedirler. Kaynağı merkezde olan merkezi ısıtma sistemleri ile bölgesel ısıtma sistemleri, ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmakta ve dizayn edilmektedirler. Merkezi ısıtma sistemlerinde daha genel olarak, ısıtma ekipmanı olarak kazan kullanılmaktadır. Kazan sayesinde ısınan ısıtma ajanı, borular vasıtasıyla mahallere çekilecek tesisat ile ulaşacak ve ilgili ortamın sıcaklığını artıracaktır. Bireysel ısıtma yöntemlerinde ise daha genel itibariyle kombiler kullanılmakta olup, prensip olarak yine boru tesisatları yardımıyla ısıtma ajanları ortamı ısıtmaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra, ortamdaki sıcaklık değerleri, bazı durumlarda sadece klimalar yardımı ile de koşullandırılabilmektedir.

Isıtma tesisatları günümüzde hemen hemen her türlü yapıda kullanılmaktadırlar ve bu sebeple kullanım alanları çok yoğundur. Her ölçekteki yapılarla beraber, alışveriş merkezleri, ofis binaları, konutlar, residanslar, fabrikalar, endüstriyel yapılar, hastaneler, villalar ve içerisinde yaşam olabilecek her türlü yapı, ısıtma tesisatları ile donatılmaktadırlar. Tüm bunların yanında zirai olarak içerisinde ürün veren bitki yetiştirilen sera ve bunun gibi yerler de, tohum verilebilirlik efektifliğinin artabilmesi sebebiyle ısıtma sistemleriyle donatılmaktadır.

Soğutma sistemleri ise yine ısıtma sistemleri gibi, bir alanın sıcaklığını istenilen düzeye getirmek için kullanılan sistemlerdir ancak bunu ortamın sıcaklık seviyesini düşürerek yaparlar. Günümüzde gelişen teknoloji ile bir çok çeşidi ortaya çıkmıştır. Kimi cihazlar ortamı hava soğutma ilkesi ile şartlandırmakta, kimi cihazlar ise su soğutma kabiliyetleri ile ortamı koşullandırmaktadırlar.Merkezi soğutma sistemleri ve elemanları – chiller sistemleri, fan coil ekipmanları ve klima üniteleri ve klima santralleri gibi ekipmanlar soğutma sistemleri ekipmanları olup, tüm bu soğutma tesisatı ihtiyaca, ortam koşullarına ve kapasiteye göre belirlenmeli ve dizayn edilmelidir. Soğutma sistemleri günümüzde ortam kalitesinin artırılması için gerekli olan en önemli sistemlerden biridir.

Projelendirmesi ve dizaynı Pipecons yetkin mühendis kadrosu tarafından yapılan sıstma ve soğutma sistemleri, yine Pipecons tecrübeli saha ekibi tarafından uluslararası standartlara bağlı kalmak koşuluyla monte edilmektedir.