Klima Tesisatı

Klima Tesisatı

Ortam havası ve sıcaklığının istenilen düzeye getirilmesi için günümüzde en çok kullanılan sistemlerden biri de klima sistemleri ve klima tesisatlarıdır. Klima tesisatı ortam havasını iç bünyesinde koşullandırmış olduğu akışkan ile istenilen düzeye getirme işlevi görürler.

Klima sistemleri, istenilen duruma göre ortam sıcaklığını düşürebilmekte yahut yükseltebilmektedir. 2 farklı işleve sahip olabilen klima sistemleri tasarlanırken ve klima sistemleri seçimi yapılırken, ortam ihtiyaçlarına ve ortam özellikleri dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

Teknolojinin gelişmesi ile, klima cihazları ve klima sistemlerinde de enerji anlamında verimlilik artışı olmuş ve bu özellikle son tüketiciye fiyat olarak da yansımıştır. Dolayısıyla günümüzde kullanılan klimalar geçmişe nazaran çok daha verimli ve efektif sistemlere dönüşmüştür. Bu durum, insan ihtiyaçlarının da değişkenlik göstermesi sebebiyle, merkezi soğutma sistemlerinden bireysel klima sistemlerine geçişi hızlandırmıştır ve günümüzde bu yönde bir eğilim vardır.

VRF Klima sistemleri - Veriable Refrigerant Volume - Değişken Soğutucu Debili Sistem, en yaygın olarak kullanılan klima sistemlerinden biridir. VRF – VRV sistemleri, split klimalardan farklı olarak, değişken gaz debisi ile kullanıcı konforunu en üst düzeyde tutarlar. Bu sistemlerde yeteri ve gerekli miktarda soğutma akışkanı, istenilen bölgeye yollanır ve enerji verimliliği de bu sayede sağlanmış olur.

VRF klima santralleri, alışveriş merkezleri, sağlık yapıları, eğitim yapıları, hastaneler, okular, ofis binaları, konutlar, villalar, endüstriyel tesisler gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Keza yine çeşitli alanlarda split klimalar da kullanılabilmekte olup, ihtiyaca göre tasarım seçim ve dizayn yapılabilmektedir.


Klima santralleri, değişken olarak koşullandırılan havanın iletimini sağlamaktadırlar. Karışım havalı klima santralleri, ısı geri kazanımlı klima santralleri ve taze havalı klima santralleri, olmak üzere farklı tipte klima santralleri bulunmaktadır ve hepsi farklı ihtiyaca hizmet etmektedir.

Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi, tecrübeli mühendis kadrosu ve yetkin saha personeliyle, ihtiyaca uygun, efektif ve istenilen standarda uygun çözümler üreterek, klima santralleri konusunda anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Sunmuş olduğu hizmetler, projelendirme ve dizayn aşamasıyla başlayıp, devreye alma aşamasına kadar kendi personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.