Sıhhi Tesisat Sistemleri

Sıhhi Tesisat Sistemleri

Bir yapının içerisinde yaşayan kişilere en rahat, konforlu ve güvenilir ortamı sağlayabilmesi için en önemli tesisatlardan biri de sıhhi tesisat sistemleridir.

Sıhhi tesisat sistemleri bileşenleri olarak, temiz su tesisatları, yumuşak su tesisatı, pis su tesisatı, gri su tesisatı, içme suyu tesisatı, basınçlı su tesisatı, drenaj sistemleri gibi tesisatlar, sıhhi tesisat sistemlerinin bir bileşeni olarak kabul edilebilir.

Yapı sakinlerine güvenli ve uygun konforlu alanlar yaratılabilmesi için tüm tesisatlarda olduğu gibi, sıhhi tesisat sistemlerinin de ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak projelendirilmesi elzemdir. Aynı şekilde, enerji ve kaynak verimliliğinin maksimize edilmesi ve gereksiz maliyet artışlarının önüne geçilebilmesi için sıhhi tesisat sistemlerinin konusunda uzman yetkin mühendislerce tasarlanması, projelendirilmesi ve yine aynı şekilde konusunda uzman montaj ekibi tarafından monte edilmesi en önemli faktörlerden biridir.

Sıhhi tesisat sistemleri, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte kendilerine önemli kullanım alanları bulmuşlar ve bu doğrultuda enerji verimliliği konusunda oldukça ileri noktalara taşınmışlardır. Yapının uzun yıllar sorunsuz bir biçimde yaşayacağı öngörülerek sıhhi tesisat sistemlerinin çağın gereklerine uygun tasarlanması önemlidir.

Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi bünyesindeki yetkin mühendis kadrosu, tüm yapılara uygun ve tüm ihtiyaçlara uygun sıhhi tesisat sistemlerinin proje ve dizayn aşamasından malzeme tedariği aşamasına kadar her aşamayı müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Yine Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi bünyesindeki tecrübeli saha personeli ise, verilen projeler ve dizayn doğrultusunda, gerekli ulusal ve uluslararası standartlara da bağlı kalarak, sistemlerin ilgili yapılara montajını gerçekleştirmekte ve en nihayetinde müşterilere sistemleri sorunsuz bir şekilde teslim etmektedir.  Pipecons, tüm sıhhi tesisat sistemleri uygulamaları için anahtar teslim hizmetler sunmakta ve istenilen projeleri zamanında yerine getirmektedir.Devreye alma ve teslim aşamalarından sonra da, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak bakım ve servis hizmeti de yine Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi personeli tarafından verilmekte ve ilgili sorunlara en kısa sürede müdahale imkanı sağlanmaktadır.

Pipecons tarafından teslimi yapılan sıhhi tesisat sistemleri, çok uzun yıllar boyu sorunsuz çalışabilmekte ve böylece müşteri memnuniyeti maksimize edilebilmektedir.