Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme sistemleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması için bir yapıda bulundurulması gereken en kritik sistemlerin başında gelmektedirler. Ülkemizde bir çok yapıda bulundurulması zorunlu olan ve bakanlar kurulu imzalı “Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” içerisinde de acıka belirtilen bir çok yapıda, yangın güvenlik sistemlerinin kurulması ve tesis edilmesi zorunlu koşulmaktadır.

Yangın güvenlik sistemleri genel olarak, yangın söndürme sistemleri, yangın algılama sistemleri, merdiven basınçlandırma sistemleri, pasif yangın önleme sistemleri gibi sistemlerden oluşur. Bazı yapılarda otomatik söndürme sistemleri ve algılama sistemlerinin tesis edilmesi zorunlu olduğu halde, yönetmelikte zorunlu koşulmayan yapılarda da ihtiyaca göre otomatik yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri tesis edilmesi bir zaruriyettir.

Otomatik yangın söndürme sistemleri, sulu söndürme sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri, gazlı söndürme sistemleri ve özel endüstriyel tipte söndürme sistemleri gibi sistemlerden oluşurlar. Tüm bu sistemler, ulusal ve uluslar arası standartlara bağlı kalmak koşuluyla dizayn edilmeli ve ortam koşullarına ve ihtiyaçlarına göre sistemlerin seçiminin yapılması gerekmektedir. Otomatik söndürme sistemi tesis edilmeyen yapılarda ise asgari olarak manuel yangın söndürme sistemi kurulması da yine bir zaruriyettir.

Yangın güvenliğiyle alakalı uluslararası çapta yazılmış on binlerce sayfa standardın varlığı düşünüldüğünde, bu konunun alanında uzman ve yetkin kişilerce tasarlanmasının önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. NFPA, BSI, EN Normları, TBYKHY gibi standartlar doğrultusunda tasarlanmayan ve dizayn edilmeyen sistemler, yangın söndürme ve algılama efektifliği konusunda eksik kalacak, bununla beraber yangını söndüremeyebilecek yahut algılamayabilecek ve böylece can ve mal güvenliğini tehlikeye atacaktır.Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi, alanında yetkin mühendisli kadrosu ile, alışveriş merkezleri, ofisler, binalar, yaşam alanları ve özel uygulamalar gerekebilen endüstriyel tesislerin yangın güvenliği ile alakalı uygulamalarını ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda tasarlayarak, yine bu standartlar doğrultusunda montajını gerçekleştirir.

Montaj ve devreye alma işlemleri sonucu, yangın güvenlik sistemlerinin en önemli gereksinimlerinden biri de bakım işleminin gerekli periyotlarca yerine getirilmesidir. Pipecons Mühendislik Anonim Şirketi, ilgili periyotlarda ine bakım işlemlerini kendi yetkin personeli aracılığı ile gerçekleştirmekte ve müşteri memnuniyetini maksimize etmektedir.